ولی آثار بازمانده در موزه های ارمیتاژ و لنینگراد و متروپولیتن و موزه ایران باستان حکایت از رواج خاتمی دوزی در دوره سلجوقی دارد. در دیگر دوره ها نیز با ویژگی های خاص، این هنر جلوه گری نموده به طوری که قطعات مختلف پارچه با مهارت هر چه تمام تر و با توجه به هماهنگی کامل رنگ ها بغل همدیگر دوخته می شد که شباهت کامل به شال های کشمیر داشته و گاه روی بخیه ها را نیز با گلدوزی های ابریشم الوان همراه می ساختند که جلوه دیگری به دوخت می بخشید. از این دوخت برای تهیه: رویه لحاف، روی کرسی، پشتی، رومبل، پرده های مختلف، دامن، بقچه، سجاده، حاشیه بعضی از پرده ها و سفره ها، کیف، بعضی از وسایل آشپزخانه، تابلوهای تزئینی و دیوارکوب می توان استفاده کرد. تقریبا از هر نوع پارچه ای در مورد زمینه می توان استفاده کرد ولی بهتر است پارچه ای برای زمینه انتخاب گردد که با طرح مورد نظر و حالتی که قرار است به دست آید تناسب داشته باشد

.